MENU

MULTISPAN

MULTITUNEL

Model

Výška pod žľabom

Celková výška

Možnosť stavby ako viacloďové

Profily

Moduly

Vnútorná zaťažiteľnosť

Žlaby

Vetranie

Opláštenie

Bočné

Manuálne

Motorizované+automatizácia

Strešné 1x

Strešné 2x

Manuálne ovládanie

Čelové

Manuálne ovládanie

Motorizované+automatizácia

1-vrstva fólie

2-vrstvové s nafukovaním

MS 8

2,8 m / 3,1 m / 3,5 m
4 m / 4,5 m / 5 m

5 m / 5,3 m / 5,8 m
6,3 m / 6,8 m

OV90 mm

3 m / 2,5 m

40 kg/m2

1x, 2x

1x4 m

2x1,5 m

1x, 2x

MS 9.60

3,5 m / 4 m / 4,5 m
5 m / 5,5 m

6 m / 6,5 m / 7 m
7,5 m / 8 m

OV90 mm

3 m / 2,5 m

40 kg/m2

1x, 2x

1x3,4 m

2x2 m

1x, 2x

MS 12.80

3,5 m / 4 m / 4,5 m
5 m / 5,5 m / 6 m

7,3 m / 7,8 m / 8,3 m
8,8 m / 9,3 m / 9,8 m

OV90 mm

3 m / 2,5 m

40 kg/m2

1x, 2x

1x2 m

2x2 m

1x, 2x