MENU

Hubárne

S ystémové tunely – HUBÁRNE Moderná hubárska farma je zariadenie s oveľa vyššími požiadavkami ako tradičné...

Systémové tunely – HUBÁRNE

Moderná hubárska farma je zariadenie s oveľa vyššími požiadavkami ako tradičné haly. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť budovy, bezpečnosť a účinnosť pestovania húb. Je to vysoká vlhkosť v pestovateľských komorách, teplotný rozdiel medzi komorami a podmienkami mimo budovy (tepelná dezinfekcia), riziko prenosu chorôb a výskytu hmyzu.

Výhody:

  • Vysoká estetika budovy Trvanlivosť budovy (pri použití plachiet z PVC je záruka výrobcu až 10 rokov)
  • Stavebná tesnosť
  • Vysoká teplotná odolnosť
  • Veľmi dobrá izolácia (vo viacvrstvovom systéme)
  • Stavebná geometria - veľmi dobrá cirkulácia vzduchu v komore
  • Krátka dodacia lehota
  • Relatívne nízke náklady
  • Systémové riešenia vám umožňujú v budúcnosti predať kompletné

zariadenie alebo presunúť výrobu na iné miesto

Nevýhody:

  • Nie je možné prispôsobiť budovu iným činnostiam

Ak zhrnieme krátky popis jednotlivých riešení a praktické skúsenosti s využívaním opísaných druhov budov hubármi v európskych krajinách za posledných desať rokov, je možné jednoznačne konštatovať, že najrozumnejšou voľbou pri stavbe modernej hubárskej farmy sú oceľové konštrukcie a systémové tunely.

Ak máte záujem o viac informácií neváhajte nám zavolať.