MENU

Akvakultúrne systémy

Recyklačné akvakultúrne systémy Vzhľadom na klesajúce zásoby morských živočíchov v moriach čoraz väčší podiel...

Recyklačné akvakultúrne systémy

Vzhľadom na klesajúce zásoby morských živočíchov v moriach čoraz väčší podiel na produkcii rýb má akvakultúra.

Produkt – ryby sa produkujú za účelom predaja ako potravinovej komodity, ale sú cenným zdrojom pre mnohé priemyselné odvetvia (kŕmna rybia múčka, čistý tuk, rybie oleje, rybia želatína, chitín, protamín, kolagén...).

K tomu, aby bol investičný projekt úspešný, nestačia iba „nádrže“. Veľkú, ak nie najväčšiu rolu hrá samotné know - how pri návrhu systému, nastavení chovného procesu, ale aj know - how v oblasti využiteľnosti, spôsobe predaja samotných komodít. Nemenej dôležitou súčasťou celého projektu je aj schopnosť zásobovania plôdikmi. Najlepšie know - how vedia poskytnúť firmy, ktoré sa desaťročia orientujú na danú problematiku. Naša spoločnosť Schetelig preto spojila sily s renomovanou holandskou spoločnosťou Aquaculture ID, spoločne ponúkame ucelené systémy RAS (recirkulačné akvakultúrne systémy), zariadenia na odchov plôdikov, laboratórne a výskumné zariadenia pre akvakultúru - pre slovenský, český a maďarský trh. Od prvej profesionálnej konzultácie, cez návrh systému, kompletnú dodávku technológie ale aj komplexné dodávky „na kľúč“ sme voľbou pre každého, kto o investícii do daného systému uvažuje. Skĺbili sme špičkové technológie, osvedčené zariadenia s kompletizáciou miestnymi pracovnými silami, do systémov inštalujeme ovládacie systémy navrhnuté, vyrobené a programované v našej spoločnosti. Takto zosúladené aktivity sú zárukou toho, že dostanete špičkovú technológiu za prijateľnú cenu, a hlavne záruku servisu, a to aj v prípade havarijných situácii. Samozrejmosťou je poskytovanie poradenstva počas celého procesu chovu.

Ponúkame hotové tzv. „50 tonové sety“ (približná ročná produkcia), ktoré sú vzájomne kombinovateľné, spájateľné. Takto je možné flexibilne chov rozširovať, upravovať, ale aj prispôsobiť produkciu podľa dopytu na trhu.

Prečo RAS (recirkulačný akvakultúrny systém)?

Cieľom akvakultúry je získať čo najvyššiu produkciu a to pomocou techník určených na zvyšovanie produkcie nad prirodzenú kapacitu prostredia. Akvakultúra je celosvetovo jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví živočíšnej výroby.

Výhody:

 •         Celoročná nezávislosť na zdroji kvalitnej vody.
 •         Optimalizácia chovných podmienok.
 •         Minimalizácia na kvalitu ŽP.
 •         Menší nárok na priestor.
 •         Zníženie rizika prenosu ochorení a strát spôsobených predátormi.
 •         Možnosť využitia odpadového tepla.
 •         Menší personál.
 •         Neporovnateľne vyššie výnosy.
 •         Stabilita produkcie, vypočítateľnosť výnosov a produkcie bez ohľadu na klimatické podmienky.

Nevýhody:

 •         Náročnejšia investícia ako v prípade tradičných systémov.
 •         Nároky na kvalitu personálu.
 •         Energetická náročnosť.

 

Pre viac informácií ná neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu.