MENU

Prístrešky pre poľnohospodárov

Prístrešky Schetelig Prístrešky SCHETELIG sú kedykoľvek rozoberateľné a premiestniteľné, preto sú s obľubou...

Prístrešky Schetelig

Prístrešky SCHETELIG sú kedykoľvek rozoberateľné a premiestniteľné, preto sú s obľubou používané v celej   Európskej  únii,    kde  ich  farmári  vedia  umiestniť  na polia,  pastvy, hospodárske dvory za účelom prekrytia svojho majetku a efektívne, rýchlo a ekonomicky prispôsobovať podmienky v súlade s cyklickými zmenami pri pestovaní, chove,  skladovaní,  garážovaní a to všetko v súlade s platnými smernicami EÚ. Použitie takýchto prístreškov výrazne ovplyvňuje hospodárnosť jednotlivých procesov poľnohospodára,  nakoľko  sa  dlhodobo  znižujú  náklady  na  prepravu kvôli mobilite prístrešku, v prípade živočíšnej výroby (použitie ako letný prístrešok) sa zabezpečuje pohoda zvierat na noc resp. v prípade zlých poveternostných podmienok. Tento prístrešok má univerzálne využitie.

Využitie prístreškov:

  • Prístrešok pre zvieratá, ochrana zvierat pred nepriaznivými vplyvmi počasia, ustajnenie koní, oviec, hovädzieho dobytku a pod.
  • Skladovanie objemových krmovín, dočasné skladovanie ovocia a zeleniny
  • Garážovanie poľnohospodárskej techniky (ochrana investičného majetku)
  • Priestor na skladovanie balíkov, prepraviek, nádob, dební a iného materiálu

Čo sa týka vetrania pri prístreškoch SCHETELIG, sú na výber rôzne možnosti.

Prvou možnosťou je strešný vetrák, ktorý je však vhodný iba pre prístrešky oblúkového typu, a preto ani nie sú pri ostatných typoch ponúkané.

Druhou z možností bočné vetranie, či už jedno alebo obojstranné. Toto vetranie je dostupné pri všetkých typoch prístreškov a to buď v manuálne ovládanej verzii, alebo v motorizovane ovládanej verzii.

Ďaľšou možnosťou je strešné vetranie. To je dostupné pre všetky prístrešky s rovnými stenami. Jeho ovládanie je motorizované.

Poslednou možnosťou je vetranie umiestenie na čele fóliovníku, či už na jednom, alebo na oboch. Tento typ vetrania je dostupný pre všetky typy prístreškou a to buď ovlázdané manuálne, alebo motorizované.

Strechy prístreškov, je možné opláštiť rôznymi spôsobmi. Na výber máme z 1-vrstvovej plachty či čiernobielej fólie, ale izolovanej plachty, fólie či izolácie.

Pri stenách prístrešklov, tiež je možné ich opláštiť rôznymi spôsobmi. Na výber je plachta, čiernobiela fólia, polykarbonát alebo sendvičový panel.

Objednať si ich môžete tu: https://schetelig.sk/sklad-s-bocnymi-stenami-sirka-10-m