MENU

Protimrazová ochrana

Z nášho ďalšieho srtimentu Vám dávame do pozornosti:   Technológia protimrazovej ochrany zavlažovaním...

Z nášho ďalšieho srtimentu Vám dávame do pozornosti:

 

TECHNOLÓGIA PROTIMRAZOVEJ OCHRANY ZAVLAZOVANÍM

Technológia protimrazovej ochrany zavlažovaním

Evidentné dôsledky extrémov v chode meteorologických parametrov prinášajú častejší výskyt takých javov, akými sú neskoré jarné mrazy. Ak spôsobujú škody, tak týmito sú postihovaní často a veľmi výrazne najmä pestovatelia. Všeobecne sa dá tvrdiť, že sú to škody na najrozšírenejších plodinách v ovocných sadoch a viniciach. Najnižšie náklady na boj proti jarným mrazom je možné dosiahnuť pri použití závlahy, pretože distribúcia závlahovej vody je energeticky najmenej náročná.

 

TECHNOLÓGIA PROTIMRAZOVEJ OCHRANY ZAVLAŽOVANÍM

Princípy protimrazovej ochrany zavlažovaním je najvážnejšie splnenie požiadavky jemného rozptýlenia závlahovej vody až do disperzie, pretože takáto voda môže rýchlejšie mrznúť. Túto požiadavku najvhodnejšie spĺňajú mikropostrekovače,. Niektoré riešenia umožňujú mikropostrekovače zavesiť na drôtenú sieť s opornými stĺpmi, aby sa dosiahlo umiestnenie nad korunami stromov alebo drevín.

 

Okrem mikropostrekovačov sú najčastejšie používaným prvkom na ochranu postrekom tradičné postrekovače. Sú konštruované ako otočné, úderové, lopatkové s minimalizovanými výkonovými parametrami. Sú upevnené na vysokých stojanoch, nad pokryvom. Spon a rozmiestnenie stojanov s postrekovačmi určuje požadovaná minimálna intenzita zavlažovania a stanovená minimálna rovnomernosť rozdelenia, spravidla 1 až 3 mm/hod.

 


 

ZÁVLAHA OVOCNÝCH SADOV A VEĽKOPLOŠNÉ ZAVLAŽOVANIE

Závlaha ovocných sadov a veľkoplošné zavlažovanie

Vzhľadom na nedostatočné zásobenie rastlín vodou v niektorých obdobiach roka je jedným z najideálnejších riešení kvapková závlaha. Princípom kvapkovej závlahy je pomalé dávkovanie vody (po kvapkách) priamo na pôdu k zavlažovaným rastlinám, čím sa šetrí voda, terén sa nerozbahňuje, nepodporuje sa rast burín na pestovateľskej ploche a nepodporuje sa rozširovanie chorôb. Dávkovanie vody zabezpečujú kvapkovače, ktoré sú pripojené na rozvodovom potrubí z plastu, zabudované priamo v potrubí. V ovocinárstve a vinohradníctve sa najčastejšie uprednostňujú hadice s tlakovou kompenzáciou. Kvapkovacie hadice s tlakovou kompenzáciou dokážu dávkovať vodu rovnomerne v širokom rozsahu tlaku 0,5 až 4 bar. Úplne rovnomerné dávkovanie je možné na riadkoch dlhých až 800 m. Kvapkovacie hadice sú s dlhou životnosťou (15 - 20 rokov) a s hrubšou stenou.

ZÁVLAHA OVOCNÝCH SADOV A VEĽKOPLOŠNÉ ZAVLAŽOVANIE

V zeleninárstve (hlavne fóliovníkové pestovanie) sa využívajú kvapkovacie hadice bez tlakovej kompenzácie s tenšou stenou a na kratšiu životnosť (1 -3 sezóny)

V zeleninárstve a hlavne u plodín ako sú zemiaky a kukurica na osivo sa uplatňuje aj veľkoplošné zavlažovanie kvapkovou hadicou. Pri kapustovinách,, koreňovej zelenine, ale aj pri okrasných rastlinách a lesných drevinách uprednostňujeme zavlažovanie postrekovačmi, kedy sa vytvorí veľkoplošná sieť s rovnomernou pokryvnosťou a malou závlahovou kvapkou.

 


 

Prístrešky RICHEL

Prístrešky RICHEL

Prístrešky RICHEL sú kedykoľvek rozoberateľné a premiestniteľné, preto sú s obľubou používané v celej Európskej únii, kde ich farmári vedia umiestniť na polia, pastvy, hospodárske dvory za účelom prekrytia svojho majetku a efektívne, rýchlo a ekonomicky prispôsobobať podmienky v súlade s cyklickými zmenami pri pestovaní, chove, skladovaní, garážovaní a to všetko v súlade s platnými smernicami EÚ.

Použitie takýchto prístreškov výrazne ovplyvňuje hospodárnosť jednotlivých procesov poľnohospodára, nakoľko sa dlhodobo znižujú náklady na prepravu kvôli mobilite prístrešku, v prípade živočíšnej výroby (použitie ako letný prístrešok) sa zabezpečuje pohoda zvierat na noc resp. v prípade zlých poveternostných podmienok. Tento prístrešok má univerzálne využitie.

Využitie prístreškov:Prístrešok Richel- Prístrešok pre zvieratá, ochrana zvierat pred nepriaznivými vplyvmi počasia, ustajnenie koní, oviec, hovädzieho dobytku a pod.
- Skladovanie objemových krmovín, dočasné skladovanie ovocia a zeleniny
- Garážovanie poľnohospodárskej techniky (ochrana investičného majetku)
- Priestor na skladovanie balíkov, prepraviek, nádob, dební a iného materiálu

 

V prípade záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať.

Telefónne č.isla nájdete v časti: Poradenstvo a kontakty