MENU

Aktuality - Dotácie, ktoré do 31.3.2021 môžete získať

EŠTE STÁLE JE MOŽNÉ, ABY STE ZÍSKALI DOTÁCIU ! (do konca marca 2021) 

Vážený obchodný partner, vážený záujemca

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, v ktorej je možné odovzdať žiadosť do konca marca 2021, Vás oslovujem s našou ponukou na spoluprácu.

Stručne o dotácii:

Využite príležitosť získať dotáciu na zakúpenie fóliovníka, závlahy, protimrazovej ochrany alebo špeciálnej pestovateľskej technológie

Kedy máte šancu získať dostatok bodov pri hodnotení (body sa zratúvajú, musíte dosiahnuť min. 55 bodov!!).

Získavate:

 • 30 až 60 bodov ak ste v roku 2020 resp. v posledných 1 až 4 rokoch (čím dlhšie, tým viac bodov) realizovali špeciálnu rastlinnú výrobu, a tú ste mali nahlásenú v systéme SAPS (t.j. dostávali ste na ňu dotáciu „na plochu“). Táto špec. produkcia platí na celé Vaše podnikanie, nemusí byť na ploche, na ktorej plánujete investíciu.

Špeciálna plodina je plodinu, ktorá sa v zozname nachádza (viď súbor vo výzve = link nižsie v súbore „Prílohy výzvy“ – „zoznam plodín špeciálnen výroby). V krátkosti napr. takmer všetky ovocné stromy a kry, takmer všetky druhy poľnej zeleniny a zeleniny pestovanej vo fóliovníkoch a skleníkoch – kapusta, cibuľa, petržlen, liečivé a koreninové rastliny – bylinky, a pestovanie konope, ľanu, maku, chmeľu, atď.

Ako je z podmienok zrejmé Bez splnenia tejto podmienky nie je možné získať dotáciu!!!

 • 5 alebo 10 bodov Predávate produkciu lokálne alebo konečnému spotrebiteľovi
 • 5 bodov Máte sídlo v okrese LC, PT, RA, RS, VK, KK, SB, SK, VT, GL, RV, SO, TV, BJ, ML, KS, LE, SV, SP, MI
 • 5 bodov Pestujete hospodári v systéme integrovanej / ekologickej produkcie
 • 15 bodov ak je projekt zameraný na investície priamo súvisiace s fóliovníkmi a skleníkmi (aj rekonštrukcia, dovybavenie technológiami), precízne aplikácie hnojív do pôdy a prípravkov na ochranu rastlín, alebo na pozberovú úpravu
 • 10 bodov na protimrazovú ochranu (napr. ovocných sadov), mikrozávlahu – kvapkovú závlahu (len závlahový detail)
 • 5 bodov zariadenia na mechanické ošetrovanie porastov, technológie na udržiavanie porastov v kultúrnom a bezburinnom stave, na pozberovú úpravu alebo odbyt alebo digitálne technológie
 • 5 bodov ak sa projekt môže po poslednej žiadosti o platbu ihneď využívať

Z horeuvedeného je jasné, že najviac bodov získajú tí farmári, ktorí mali aspoň 5 až 10% plochy so špeciálnou produkciou, a to čo najdlhšie (1 až 4 roky) – z týchto požadovaných parametrov totiž získavate najviac bodov.

Samozrejme musíte spĺňať ďalšie podmienky rutínneho charakteru, pri ktorých Vám pomôžu projektové kancelárie (vieme odporučiť niekoľko takých, s ktorými naši klienti úspešne dlhodobo spolupracujú)

Výška dotácie je min. 10.000,- EUR, a max. 60.000,- EUR.

Výška podpory je:

40%, v prípade niektorých okresov (vyššie uvedené) 50%. Ak ste mladý farmár, v prípade dodržania podmienok sa pripočíta +20%, t.j. max. 70%.

Podmienky si môžete prezrieť na stránke: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblas-pecilna-rastlinn-vroba-a-citliv-plodiny-ivona-vroba/10338

Čo Vám ponúkame my:

 • Bezplatné technické poradenstvo a príprava projektovej dokumentácie pre povolenia (platená služba) pri návrhu fóliovníka, skleníka a ich technológií (energetická alebo tieniaca clona, vykurovanie, kotolňa, pestovateľské žľaby, oporné systémy, asimilačné osvetlenie, atď.) návrhu závlahového systému, závlahovne, systému primiešavania živín, uskladnenie závlahovej a dažďovej vody návrhu protimrazovej ochrany systému ovládania fóliovníkov, primiešavania hnojiva do závlahovej vody, riadenie zavlažovania komplexných projektov aj s etapovitým rozvrhom v súlade s podmienkami dotácií a Vašich ekonomických a organizačných podmienok ekonomické a technologické prepočty (návratnosť, efektivita využitia zdrojov, kapacitné prepočty, odbytové parametre, atď.)
 •  
  • Rady pre rozbeh
 • Dodávku horeuvedených technológií aj formou dodávky na kľúč, od malých fóliovníkov (200m2) až po niekoľko hektárové celky skleníkov, ovocných sadov, vonkajšej plochy na pestovanie zeleniny.
 • 90 ročnú medzinárodnú skúsenosť, 16 rokov na slovenskom trhu, viac ako 500.000m2 realizovaná fóliovníkov a skleníkov v SK, CZ, HU, od 200 do 60.000m2
 • Priame obchodné zastúpenie renomovaných výrobcov pre trhy SK, CZ, HU
 • Záručný a pozáručný servis, dodávka ND.
 • Okrem týchto aktivít cez našu veľkoobchodnú divíziu realizujeme dodávku pestovateľských vstupov pre komerčných pestovateľov – substrátov, pomocného pestovateľského materiálu (vyväzovanie, stabilizácia, ochrana rastlín), hnojív, pest. nádob a veľa iného (viď www.schetelig.sk) atď.

V prípade, ak sa rozhodujete, či pôjdete do realizácie projektu v rámci tejto dotácie, alebo bez nej, resp. ak máte záujem o takúto investíciu v budúcnosti, radi Vám pomôžeme pri rozhodovaní. Po 15 ročnej skúsenosti vieme, že najlepšie projekty sa rodia postupne. My budeme radi už pri jej začiatkoch.

Tešíme sa na spoluprácu

 

S úctou

Ing. František Ondrušek

riaditeľ